برنامه موجود است

ثبت پروپوزال

 1. صفحه اصلی
 2. ثبت پروپوزال

استاد مذاکرات زیست محیطی

 • نوع کارنوع کار: جزئی در محل
 • مدت زمان کارکمتر از یک هفته
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مهلت پروژهمنقضی شده

مبلغ پیشنهادی

(تومان ) کل مبلغی که مشتری در پیشنهاد شما خواهد دید
 • (تومان ) نرخ 21 تومان - 25 تومان در ساعت (برای 6 ساعت)

  ساعت پیشنهادی کارفرما و نرخ ساعتی
 • (تومان ) 0.0

  نرخ ساعتی پیشنهادی شما
 • (تومان ) -

  آرکا تیم هزینه خدمات
 • (تومان ) 0.0

  قیمت ساعتی، پس از کسر هزینه خدمات آرکا تیم دریافت خواهید کرد
فایل را اینجا رها کنید تا آپلود شود